Obec Přibice

Obec Přibice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 708 866 Kč 47,3%
31 Vzdělávání a školské služby 981 202 Kč 80,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 890 453 Kč 23,1%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 263 247 Kč 30,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 034 257 Kč 72,6%
37 Ochrana životního prostředí 1 539 707 Kč 37,8%