Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 16 593 327 Kč 93,1%
1 Daňové příjmy 12 065 757 Kč 96,3%
2 Nedaňové příjmy 2 111 829 Kč 85,5%
3 Kapitálové příjmy 294 226 Kč 77,4%
4 Přijaté transfery 2 121 515 Kč 86,7%