Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 336 831 Kč 55,4%
1 Daňové příjmy 5 874 734 Kč 55,3%
2 Nedaňové příjmy 947 387 Kč 47,7%
3 Kapitálové příjmy 214 983 Kč 268,7%
4 Přijaté transfery 299 726 Kč 55,2%