Obec Skorošice

Nedaňové příjmy

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 308 122 Kč 63,9%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 1 226 472 Kč 62,4%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 37 808 Kč 99,2%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 43 842 Kč 101,3%