Obec Skorošice

Nedaňové příjmy

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 947 387 Kč 47,7%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 875 437 Kč 44,6%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 37 808 Kč 619,6%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 34 142 Kč 199,7%