Obec Skorošice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 111 829 Kč 85,5%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 2 017 606 Kč 86,4%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 37 808 Kč 99,2%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 56 415 Kč 58,4%