Obec Skorošice

Kapitálové příjmy

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 214 983 Kč 268,7%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 214 983 Kč 268,7%