Obec Skorošice

Přijaté transfery

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 335 935 Kč 90,6%
41 Neinvestiční přijaté dotace 1 335 935 Kč 90,6%