Obec Skorošice

Přijaté transfery

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 299 726 Kč 55,2%
41 Neinvestiční přijaté dotace 299 726 Kč 55,2%