Obec Skorošice

Běžné výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 300 723 Kč 51,4%
50 Platy a podobné a související výdaje 3 218 322 Kč 83,2%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 846 856 Kč 65,2%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 127 713 Kč 97,3%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 077 173 Kč 90,3%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 316 Kč 37,7%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 725 Kč 93,1%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 12 619 Kč 0,2%