Obec Skorošice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 868 154 Kč 52,4%
50 Platy a podobné a související výdaje 3 649 068 Kč 87,4%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 605 963 Kč 66,3%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 127 713 Kč 59,8%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 2 454 555 Kč 89,6%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 316 Kč 37,7%
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 3 725 Kč 93,1%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 12 814 Kč 0,2%