Obec Skorošice

Běžné výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 782 542 Kč 34,8%
50 Platy a podobné a související výdaje 2 146 241 Kč 58,8%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 411 017 Kč 48,4%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 20 726 Kč 19,3%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 175 051 Kč 51,1%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 094 Kč 31,8%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 725 Kč 93,1%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 13 689 Kč 0,2%