Obec Skorošice

Běžné výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 343 802 Kč 23,7%
50 Platy a podobné a související výdaje 1 494 170 Kč 52,6%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 952 869 Kč 29,1%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 18 750 Kč 15,9%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 858 117 Kč 36,4%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 094 Kč 31,8%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 725 Kč 93,1%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 077 Kč 0,1%