Obec Skorošice

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 174 415 Kč 2,1%
61 Investiční nákupy a související výdaje 174 415 Kč 2,1%