Obec Skorošice

Investiční nákupy a související výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 174 415 Kč 2,1%
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 174 415 Kč 2,1%