Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 042 569 Kč 38,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 394 787 Kč 84,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 556 295 Kč 5,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6 753 587 Kč 72,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 283 171 Kč 52,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 054 729 Kč 37,6%