Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 042 569 Kč 38,8%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 394 787 Kč 84,9%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 556 295 Kč 5,6%
3 Služby pro obyvatelstvo 6 753 587 Kč 72,2%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 283 171 Kč 52,9%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 4 054 729 Kč 37,6%