Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 518 217 Kč 17,1%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 320 670 Kč 91,6%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 178 793 Kč 1,8%
3 Služby pro obyvatelstvo 2 108 003 Kč 31,2%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 113 716 Kč 26,1%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 1 797 034 Kč 19,7%