Obec Skorošice

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 338 157 Kč 75,1%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 338 157 Kč 75,1%