Obec Skorošice

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 380 437 Kč 84,5%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 380 437 Kč 84,5%