Obec Skorošice

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 320 670 Kč 91,6%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 320 670 Kč 91,6%