Obec Skorošice

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 394 787 Kč 84,9%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 394 787 Kč 84,9%