Obec Skorošice

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 398 329 Kč 4,1%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,0%
22 Doprava 115 595 Kč 9,2%
23 Vodní hospodářství 282 733 Kč 3,3%