Obec Skorošice

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 178 793 Kč 1,8%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,0%
22 Doprava 99 198 Kč 7,9%
23 Vodní hospodářství 79 595 Kč 0,9%