Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 556 295 Kč 5,6%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,0%
22 Doprava 115 595 Kč 9,1%
23 Vodní hospodářství 440 700 Kč 5,1%