Obec Skorošice

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 240 920 Kč 2,5%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,0%
22 Doprava 100 525 Kč 8,0%
23 Vodní hospodářství 140 395 Kč 1,7%