Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 25 014 544 Kč 96,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 521 144 Kč 97,5%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 887 503 Kč 85,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 605 897 Kč 98,2%