Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 468 806 Kč 50,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 417 472 Kč 54,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 778 126 Kč 33,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 273 208 Kč 49,2%