Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 659 157 Kč 86,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 708 750 Kč 73,2%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 824 376 Kč 35,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 126 031 Kč 875,6%