Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 664 984 Kč 0,00%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 776 631 Kč 0,00%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 639 944 Kč 0,00%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 248 408 Kč 0,00%