Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 22 080 849 Kč 98,1%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 569 695 Kč 95,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 629 084 Kč 69,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 882 070 Kč 112,0%