Obec Skorošice

Příjmy z vlastní činnosti

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 621 025 Kč 80,4%
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 614 385 Kč 83,3%
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 640 Kč 19,0%