Obec Skorošice

Výnosy z finančního majetku

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 54 510 Kč 92,9%
2141 Příjmy z úroků (část) 8 695 Kč 99,9%
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 45 815 Kč 91,6%