Obec Skorošice

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
222 Přijaté vratky transferů a ost.příjmy z finan.vypořádání 0 Kč 0,0%