Obec Skorošice

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 372 434 Kč 87,2%
232 Ostatní nedaňové příjmy 356 992 Kč 86,8%
234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 15 442 Kč 96,5%