Obec Skorošice

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 308 085 Kč 396,6%
232 Ostatní nedaňové příjmy 292 643 Kč 474,4%
234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 15 442 Kč 96,5%