Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 25 683 397 Kč 65,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 238 568 Kč 68,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 11 063 834 Kč 94,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 8 142 296 Kč 69,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 160 528 Kč 63,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6 078 170 Kč 40,1%