Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 430 926 Kč 30,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 55 351 Kč 15,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 029 055 Kč 51,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 567 834 Kč 19,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 28 960 Kč 4,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 749 726 Kč 19,6%