Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 419 203 Kč 48,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 96 859 Kč 27,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 787 645 Kč 79,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 771 817 Kč 33,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 96 860 Kč 14,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 666 022 Kč 30,4%