Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 575 626 Kč 66,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 163 143 Kč 46,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10 636 541 Kč 76,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 7 510 339 Kč 70,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 140 228 Kč 19,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 125 375 Kč 50,6%