Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 430 492 Kč 0,00%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 23 918 Kč 0,00%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 177 990 Kč 0,00%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 807 588 Kč 0,00%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 28 960 Kč 0,00%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 392 036 Kč 0,00%