Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 209 730 Kč 0,00%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 23 918 Kč 0,00%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20 614 Kč 0,00%
3 Služby pro obyvatelstvo 628 022 Kč 0,00%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 26 610 Kč 0,00%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 510 566 Kč 0,00%