Obec Skorošice

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 238 568 Kč 68,2%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 238 568 Kč 68,2%