Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 142 296 Kč 69,8%
31 Vzdělávání a školské služby 1 376 539 Kč 60,3%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 278 826 Kč 36,8%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 184 459 Kč 35,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 857 565 Kč 72,3%
37 Ochrana životního prostředí 2 444 907 Kč 88,2%