Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 567 834 Kč 19,0%
31 Vzdělávání a školské služby 592 080 Kč 39,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 394 Kč 5,5%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 26 450 Kč 5,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 448 289 Kč 11,0%
37 Ochrana životního prostředí 466 621 Kč 29,7%