Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 771 817 Kč 33,7%
31 Vzdělávání a školské služby 603 662 Kč 40,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 171 382 Kč 29,5%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 111 083 Kč 22,5%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 254 201 Kč 30,8%
37 Ochrana životního prostředí 631 489 Kč 40,1%