Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 807 588 Kč 0,00%
31 Vzdělávání a školské služby 118 416 Kč 0,00%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 30 058 Kč 0,00%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 24 060 Kč 0,00%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 279 303 Kč 0,00%
37 Ochrana životního prostředí 355 751 Kč 0,00%