Obec Skorošice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 160 528 Kč 63,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 160 528 Kč 63,0%