Obec Skorošice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 28 960 Kč 4,2%
51 Obrana 19 360 Kč 0,00%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 9 600 Kč 1,4%