Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 051 074 Kč 52,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 582 076 Kč 58,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 624 634 Kč 39,3%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 87 150 Kč 87,2%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 757 214 Kč 34,6%