Obec Skorošice

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 124 151 Kč 33,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 291 649 Kč 36,2%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 302 428 Kč 27,8%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 87 150 Kč 87,2%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 442 924 Kč 27,6%