Obec Pravice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 10/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet7 592 200 Kč
Upravený rozpočet7 592 200 Kč
Skutečnost6 626 570 Kč
Stav plnění87,3%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 817 200 Kč
-4 817 200 Kč
541 320 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet12 409 400 Kč
Upravený rozpočet12 409 400 Kč
Skutečnost6 085 250 Kč
Stav plnění49,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 860 385 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 898 286 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 801 178 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 449 183 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 366 023 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 964 844 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže 960 188 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 629 649 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 458 028 Kč
2310 Pitná voda 361 347 Kč