Obec Našiměřice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 508 985 Kč 69,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 692 417 Kč 83,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 816 568 Kč 65,4%