Obec Výžerky

Obec Výžerky

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 728 200 Kč -1 090 819 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 728 200 Kč -1 090 819 Kč