Obec Výžerky

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 000 000 Kč -1 345 503 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 000 000 Kč -1 345 503 Kč