Městys Velké Poříčí

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 12/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet33 850 000 Kč
Upravený rozpočet35 176 406 Kč
Skutečnost37 123 498 Kč
Stav plnění105,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 800 000 Kč
-4 800 000 Kč
5 825 421 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet38 650 000 Kč
Upravený rozpočet39 976 406 Kč
Skutečnost31 298 077 Kč
Stav plnění78,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 13 248 620 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 7 227 437 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 6 530 826 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 1 502 127 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 093 789 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 784 121 Kč
3113 Základní školy 2 300 000 Kč
2212 Silnice 2 270 417 Kč
3113 Základní školy 2 100 000 Kč
3111 Mateřské školy 1 939 637 Kč