Obec Svijany

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 12 270 609 Kč 4 782 167 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 7 625 609 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -355 000 Kč -217 833 Kč