Obec Svijany

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 238 005 Kč 63,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 263 753 Kč 53,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 050 152 Kč 60,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 8 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 120 185 Kč 81,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 795 915 Kč 98,1%