Obec Svijany

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 951 731 Kč 62,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 249 749 Kč 53,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 896 381 Kč 58,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 8 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 118 980 Kč 80,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 678 621 Kč 92,1%