Obec Hamr na Jezeře

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 785 400 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 785 400 Kč 0 Kč