Obec Hamr na Jezeře

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 633 522 Kč 135,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 974 323 Kč 131,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 229 834 Kč 149,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 850 Kč 51,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 403 514 Kč 102,5%