Obec Líšťany

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 127 848 Kč -1 599 773 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 127 848 Kč -1 599 773 Kč