Obec Líšťany

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 292 000 Kč -1 723 461 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 292 000 Kč -1 723 461 Kč