Obec Ludvíkovice

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 13 706 423 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 13 706 423 Kč 0 Kč