Obec Ludvíkovice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 26 830 248 Kč 85,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 832 528 Kč 76,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 623 059 Kč 25,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 149 801 Kč 81,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 13 219 860 Kč 279,2%