Obec Luboměř pod Strážnou

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 0 Kč 3 775 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 3 775 Kč