Obec Luboměř pod Strážnou

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 969 620 Kč 96,0%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 819 733 Kč 100,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 198 860 Kč 99,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 030 000 Kč 72,6%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 921 027 Kč 100,0%