Obec Luboměř pod Strážnou

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 430 492 Kč 90,8%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 492 930 Kč 97,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 991 435 Kč 91,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 030 000 Kč 64,4%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 916 127 Kč 99,7%