Obec Luboměř pod Strážnou

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 952 978 Kč 57,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 332 388 Kč 65,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 795 850 Kč 69,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 976 915 Kč 36,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 15 000 Kč 23,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 832 826 Kč 87,0%