Obec Luboměř pod Strážnou

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 649 414 Kč 54,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 273 923 Kč 54,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 754 394 Kč 65,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 878 774 Kč 34,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 15 000 Kč 23,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 727 324 Kč 83,7%