Obec Křelov-Břuchotín

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -5 462 858 Kč -8 108 248 Kč
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků -5 331 956 Kč -5 331 956 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 648 311 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 779 212 Kč -2 779 212 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 2 920 Kč