Obec Křelov-Břuchotín

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 174 007 Kč 95,6%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 844 255 Kč 96,4%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 183 Kč 100,0%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 314 569 Kč 93,3%