Obec Křelov-Břuchotín

Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 844 255 Kč 96,4%
211 Příjmy z vlastní činnosti 639 154 Kč 96,6%
213 Příjmy z pronájmu majetku 203 490 Kč 95,8%
214 Výnosy z finančního majetku 1 612 Kč 80,6%