Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 27 947 471 Kč 89,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 8 108 595 Kč 93,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 7 952 263 Kč 89,4%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 416 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 17 752 Kč 86,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 11 452 861 Kč 87,0%