Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 24 999 389 Kč 85,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 899 856 Kč 84,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 7 591 859 Kč 85,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 416 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 17 752 Kč 86,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 10 073 923 Kč 84,7%