Obec Křelov-Břuchotín

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -708 224 Kč -1 789 986 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 070 988 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 779 212 Kč -1 852 808 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 62 822 Kč