Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 679 805 Kč 71,1%
61 Investiční nákupy a související výdaje 8 529 805 Kč 70,8%
63 Investiční transfery 150 000 Kč 100,0%