Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 498 125 Kč 33,2%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 011 977 Kč 35,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 347 748 Kč 33,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 138 400 Kč 9,6%