Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 661 053 Kč 38,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 024 237 Kč 12,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6 212 135 Kč 62,3%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 79 280 Kč 50,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 155 219 Kč 92,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 190 182 Kč 36,8%