Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 337 287 Kč 4,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 92 524 Kč 1,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 596 383 Kč 6,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 966 Kč 4,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 646 415 Kč 5,7%