Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 676 391 Kč 15,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 260 774 Kč 3,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 018 476 Kč 20,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 55 000 Kč 35,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 61 217 Kč 73,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 280 924 Kč 19,7%