Obec Doubravčice

Financování v roce 2014

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 7 882 445 Kč 7 882 529 Kč
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 13 884 000 Kč 13 884 000 Kč
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků -5 566 855 Kč -5 566 855 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -434 700 Kč -434 616 Kč