Obec Doubravčice

Výdaje dle odvětví

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 31 606 528 Kč 98,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 289 948 Kč 99,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 18 041 616 Kč 100,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 12 313 807 Kč 100,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 961 158 Kč 64,4%