Obec Doubravčice

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -2 758 000 Kč -2 918 398 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 907 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -4 665 000 Kč -3 218 398 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 300 000 Kč