Obec Doubravčice

Příjmy

Rok 2016 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 21 728 277 Kč 97,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 022 296 Kč 94,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 783 563 Kč 96,9%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 903 383 Kč 99,8%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 019 034 Kč 99,9%