Obec Doubravčice

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 18 741 762 Kč 95,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 7 855 Kč 99,4%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10 082 125 Kč 102,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 085 926 Kč 88,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 565 856 Kč 89,9%