Obec Velim

Obec Velim

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 58 430 813 Kč 13 649 831 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 32 370 140 Kč -11 937 613 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 26 060 672 Kč 26 387 604 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -800 160 Kč