Obec Velim

Obec Velim

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 91 288 684 Kč 77,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 104 098 Kč 80,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 966 597 Kč 38,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 69 829 366 Kč 78,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 109 829 Kč 86,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 371 441 Kč 56,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 17 907 353 Kč 79,1%